Hur agera vid hot och våld

jesperalsed · March 18, 2020

Vi alla har rätt att känna oss trygga. Både hemma och på jobbet.
Syftet med denna webbaserade förebyggande hot- och våldsutbildning är följande:

  • Höja kunskapen om hur man aktivt jobbar för att undvika att hamna i en hot- och våldssituation
  • Höja förmågan hos personal att hantera hot- och våldssituationer
  • Höja kunskapen om vad man gör efter en hot- och våldssituation

Starta kursen  Gå till Mina kurser

Not Enrolled

Course Includes

  • 9 Lessons