Lesson 1 of 0
In Progress

Förebyggande arbete, genomgång av arbetsplatsen med riskförebyggande åtgärde

Warning: Attempt to read property "post_author" on null in /customers/6/4/e/bewowa.com/httpd.www/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/lesson.php on line 190
HUR AGERA VID HOT OCH VÅLD
HUR AGERA VID HOT OCH VÅLD
Förebyggande arbete, genomgång av arbetsplatsen med riskförebyggande åtgärder- Kapitel 6
Att hantera olika reaktioner på våldsamma situationer
Människor reagerar olika i en våldssituation.
Människor reagerar olika i en våldssituation.
En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller skräck efter det som hänt eller kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda. Reaktionen beror på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare.
Enbart kunskapen om att man kan riskera att...
Enbart kunskapen om att man kan riskera att...
...utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk press i arbetet. Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder och välfungerande rutiner.
Den fysiska miljön kan anpassas för att minska risken för hot och våld.
Självtest
Självtest
Avsluta meningen med det alternativ du tycker passar bäst (flera kan vara rätt):
Reaktionen på en våldssituation beror på….
LOKALER, INREDNING OCH UTRUSTNING
LOKALER, INREDNING OCH UTRUSTNING
Där det går att bygga bort risker eller använda ny teknik bör detta ske. Det är viktigt att noga planera till exempel entréer, receptioner och personalingångar. Vid planering och placering så är säkerheten en av dom viktigaste aspekterna.
Det är viktigt att tänka på hur inredning och utrustning placeras. Möblering kan behöva ske med tanke på reträttmöjligheter. Föremål som kan användas som tillhyggen bör inte vara lättåtkomliga.
Arbetstagarna skall ha möjlighet
Image is not available
Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds...
...eller hotsituation. Finns flera personer närvarande är det ibland möjligt att avstyra ett hot. Ofta är det dock nödvändigt att installera larmanordning vid arbetsplatsen. Typ av larm bör väljas med hänsyn till den risk som kan förutses. Bl.a. bör övervägas om larmanordningen skall vara fast eller bärbar. Det är också viktigt att bedöma om det behövs larm och vilken typ av larm. Ska larmen vara kopplade till larmcentral eller ska larmet gå till kollegor? Skall larmen vara tysta eller ska larmen aktivera ljud eller ljus.
Image is not available
För att larmanordningen skall vara effektiv är det nödvändigt att...
Image is not available
Image is not available
För att larmanordningen skall vara effektiv är det nödvändigt att...
...arbetstagaren vet hur man använder den. Vidare är det viktigt att det finns en organisation för hur larmet skall tas emot, vilka som skall reagera på det och vilka åtgärder som skall vidtas.
Övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm ska genomföras regelbundet samt att larmutrustning underhålls och kontrolleras.
Tänk på vad mer som påverkar din arbetsplats? Varje arbetsplats är unik!
Självtest - No.2
SOCIALA MEDIER
SOCIALA MEDIER
Det är lätt hänt att säga för mycket på sociala medier. Du kan råka ge information som kan användas mot dig eller vid en kartläggning av dig. Aktivitet på sociala medier leder ofta till dialog även med meningsmotståndare. Dialog kan övergå till direkta hot som är mer eller mindre allvarliga.
* Tänk alltid efter innan du publicerar på sociala medier, du får själv göra en riskbedömning.
* Tänk också på att slå av funktionen platstjänst på mobilen och surfplattor.
Om du får ett hot på sociala medier...
Image is not available
Image is not available
Om du får ett hot på sociala medier...
...gäller samma sak som vid andra framförda hot. Radera inte hotet utan ta istället en skärmdump och visa för din chef och polisen.
Självtest - No.3
Självtest
Vilket/vilka svar passar bäst med texten du läst?
Vad bör du tänka på när du ska publicera på sociala medier?
Lektionen är klar
Lektionen är klar
Välj hur du vill gå vidare
Secured By miniOrange