Lesson 1, Topic 1
In Progress

Beteende och faktorer som påverkar en individs våldsamhet – 1

Warning: Attempt to read property "post_author" on null in /customers/6/4/e/bewowa.com/httpd.www/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/topic.php on line 196

Beteende och faktorer som påverkar en individs våldsamhet

För att kunna förebygga en våldsam incident, behöver vi först förstå vilka faktorer som orsaker en situation och vilka faktorer som kan få den att eskalera. Många människor ser sig själva som rationella varelser som fattar logiska beslut utifrån olika valmöjligheter. Detta stämmer men inte fullt ut. Vi människor styrs i stor utsträckning av undermedvetna processer och instinkter.

Människan som utsätts för en hot- och våldssituation har fem grundläggande beteenden

När en hotfull eller våldsam situation uppstår aktiveras vårt överlevnadssystem och detta förlopp har en stor inverkan på oss och vårt beteende i pressade situationer. Idag utsätts vi inte för hot och våld i samma utsträckning som människor har gjort historiskt men våra hjärnor och instinkter fungerar på samma sätt.

Kamp

Kamp är ett grundläggande reaktionsmönster som kan startas när en person upplever sig sakna valmöjligheter eller bedömer att motparten är svagare. Detta är en viktig kunskap att ha med sig eftersom den innebär att risken att bemötas med aggressivitet ökar om motparten känner sig fysiskt eller psykologiskt trängd.

Flykt

En avgörande reaktioner som varit viktig för vår överlevnad är flykt. Vid ett hot eller en fara som vi bedömer som övermäktigt är det ofta bättre att fly än att stanna. Känslan av rädsla gör oss mer uppmärksamma på vår omgivning och ökar vår möjlighet att uppfatta signaler om hot och fara.

Underkastelse

I mötet med en person som vi uppfattar som oss övermäktig är underkastelse en reaktion som kan öka våra chanser att undkomma oskadda. Genom att inte själv utgöra ett hot kan vi minska risken för våld i mötet med en rädd person som uppträder aggressivt.

Frysa

Att frysa innebär att vi reagerar med passivitet. Ibland kan denna reaktion upplevas som handlingsförlamade och därför kan man komma att klandra sig själv för den i efterhand. Det är dock det bästa vi kan göra i vissa situationer, den som står stilla utgör oftast inte ett hot.

Posering

Posering, att skrämmas, innebär att man genom att visa sin styrka, farlighet eller aggressivitet försöker avskräcka motparten från att attackera. Exempel på detta beteende för att avvärja en hotfull situation finns i exempel från såväl djurriket som från studier av kriminella och militärhistorien.

Testa dina kunskaper

Ett grundläggande reaktionsmönster som kan startas när en person upplever sig sakna valmöjligheter eller bedömer att motparten är svagare. Detta är en viktig kunskap att ha med sig eftersom den innebär att risken att bemötas med aggressivitet ökar om motparten känner sig fysiskt eller psykologiskt trängd.

Välj det alternativ som du tycker passar bäst till texten ovan:

UNDERKASTELSE FRYSA POSERING KAMP FLYKT

Testa dina kunskaper

Ett grundläggande reaktionsmönster som kan startas när en person upplever sig sakna valmöjligheter eller bedömer att motparten är svagare. Detta är en viktig kunskap att ha med sig eftersom den innebär att risken att bemötas med aggressivitet ökar om motparten känner sig fysiskt eller psykologiskt trängd.

Välj det alternativ som du tycker passar bäst till texten ovan:

UNDERKASTELSE FRYSA POSERING KAMP FLYKT

Rätt

Bra! Du kan nu fortsätta till nästa del.

Secured By miniOrange