Lesson 1, Topic 1
In Progress

Beteende och faktorer som påverkar en persons våldsamhet -2

Warning: Attempt to read property "post_author" on null in /customers/6/4/e/bewowa.com/httpd.www/wp-content/themes/buddyboss-theme/learndash/ld30/topic.php on line 196

Faktorer 1 – 5 som påverkar en individs våldsamhet

Klicka på varje titel för att se mer.

Kön

Statistik från världen över visar att män begår mer våldsbrott än kvinnor. Förklaringen till detta är både fysisk och kulturell.

Ålder

Äldre personer visar generellt upp en bättre förmåga att hantera ilska och att tänka ett steg längre. Med åldern brukar vi bli mindre impulsiva och reagera svagare på frustration.

Aggressivitet

Karaktärsdrag som är typiska för mer aggressiva personer är dominans, impulsivitet, otålighet, att vara krävande och konfronterande.

Intelligens

Förmåga att förstå motpartens avsikter, göra rimliga tolkningar och att kunna förstå varför andra personer gör som dom gör kan vara avgörande i en konfrontation.

Tankemönster och värderingar

Om en person anser sig själv vara ett offer för orättvisor så kommer det i stor utsträckning påverkar en individs beteende under en konfrontation. Även en persons tidigare erfarenheter och bakgrund påverkar beteendet, vissa ser ett utbrott som en styrkedemonstration medan andra ser det som något pinsamt.

Faktorer 6 – 10 som påverkar en individs våldsamhet

Klicka på varje titel för att se

Psykisk ohälsa

Det som kännetecknar personer med personlighetsstörning eller psykisk ohälsa är att de har tankemönster som starkt avviker från det normala eller det förväntade. Oförutsägbarheten i reaktionen hos en personer med psykisk ohälsa kan öka risken för missförstånd och därmed även öka risken för konflikt. Generella tips för bemötande av personer med psykisk ohälsa är att visa respekt, tydlighet, tålamod, att lyssna, undvika ironi och fysisk kontakt.

Droger

I mötet med påverkade personer är ofta tydlighet viktigt. Formulera korta tydliga meningar, undvik flera frågeställningar i samma mening eller invecklade resonemang. Om du är för undfallande kan en påverkad person lätt vilja ta över initiativet i samtalet.

Stress

Stress är den fysiska och psykiska reaktionen på påfrestningar. Typiska mönster då vi är stressade, och som kan påverka konfliktsituationer, är bland annat att vi blir sämre på att lyssna. Vårt kroppsspråk och tonfall kan också förändras vilket kan göra att det synas att vi är stressade. Tålamodet tenderar också att bli kortare, och vår vilja att få omedelbar behovstillfredsställelse och snabba lösningar ökar.

Emotionell distans

Det är lättare att skada en person som man hatar och betraktar som annorlunda eller främmande. Om en gärningsperson nedvärderar den grupp du representerar riskerar du att utsättas för starkare aggressivitet än annars. Detta understryker värdet av att vara personlig mot kunder, klienter och andra eftersom detta krymper distansen oss emellan. Ju mer av en person vi blir i andras ögon, desto svårare blir det psykologiskt att skada oss.

Fysisk distans

Det finns studier som visar att om det fysiska avståndet ökar mellan två personer så är det mentalt lättare för en gärningsman att övervinna hindret att skada någon. Att kasta sten på någon är alltså lättare än att slå någon i ansiktet. Det dock fortfarande viktigt att behålla ett säkert avstånd i de fall risken för våld är hög.

Kombinera följande text med rätt rubrik:

Om en person anser sig själv vara ett offer för orättvisor så kommer det i stor utsträckning påverkar en individs beteende under en konfrontation. Även en persons tidigare erfarenheter och bakgrund påverkar beteendet, vissa ser ett utbrott som en styrkedemonstration medan andra ser det som något pinsamt.

KÖNÅLDERAGRESSIVITETINTELLIGENSTANKMÖNSTER

Korrekt! Prova en till.

Det finns studier som visar att om det fysiska avståndet ökar mellan två personer så är det mentalt lättare för en gärningsman att övervinna hindret att skada någon. Att kasta sten på någon är alltså lättare än att slå någon i ansiktet. Det dock fortfarande viktigt att behålla ett säkert avstånd i de fall risken för våld är hög.

PSYKISK OHÄLSADROGERSTRESSEMOTIONELL DISTANSFYSISK DISTANS

Lektionen är klar

Välj hur du vill fortsätta

Secured By miniOrange